Tsereteli_SpeakingOCT312019_2

OSCE PA President Tsereteli