2017-9-12-kozak3

Ambassador Michael Kozak addresses the 2017 HDIM (USOSCE/Colin Peters)

Ambassador Michael Kozak addresses the 2017 HDIM (USOSCE/Colin Peters)